Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Dystrybucja żywności w miesiącu marcu 2021r. w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2020

Utworzono dnia 03.03.2021

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZTUTOWIE INFORMUJE, ŻE W MIESIĄCU MARCU 2021R. DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI BĘDZIE REALIZOWANA W TERMINIE 18-03-2021r. (CZWARTEK) ORAZ 19-03-2021r. (PIĄTEK), W GODZINACH OD 1200 DO 1400.

W ZWIĄZKU Z OSOBY, KTÓRYM ZOSTAŁO WYDANE SKIEROWANIE DO PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2020PROSZONE SĄ O SKONTAKTOWANIE SIĘ Z TUTEJSZYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ TELEFONICZNIE POD NUMEREM (55) 247-71-09 W CELU USTALENIA TERMINU ODBIORU PACZKI ŻYWNOŚCIOWEJ.

czytaj dalej na temat: Dystrybucja żywności w miesiącu marcu 2021r. w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2020

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Utworzono dnia 12.02.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych cześciowo lub cąłkowicie możliwości opieki rodziców biologicznych.

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jak i społecznego m. in. poprzez zapewnienie właściwej edukacji, rozwoju, zainteresowań, zapeniennie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

czytaj dalej na temat: ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI W MIESIĄCU LUTYM 2021r.W RAMACH POPŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2020

Utworzono dnia 11.02.2021

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZTUTOWIE INFORMUJE, ŻE W MIESIĄCU LUTYM 2021r. DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI BĘDZIE REALIZOWANA W TERMINIE 19-02-2021r. (PIĄTEK) ORAZ 22-02-2021r. (PONIEDZIAŁEK), W GODZINACH OD 1200 DO 1400.

OSOBY, KTÓRYM ZOSTAŁO WYDANE SKIEROWANIE DO PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2020PROSZONE SĄ O SKONTAKTOWANIE SIĘ Z TUTEJSZYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ TELEFONICZNIE POD NUMEREM (55) 247-71-09 W CELU USTALENIA TERMINU ODBIORU PACZKI ŻYWNOŚCIOWEJ.

czytaj dalej na temat: DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI W MIESIĄCU LUTYM 2021r.W RAMACH POPŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2020

Terminy wypłat świadczeń w miesiącu lutym 2021r.

Utworzono dnia 02.02.2021

Planowane wypłaty świadczeń w miesiącu lutym 2021r. będą realizowane w następujących terminach:
1.  świadczenia wychowawcze (500+)- 22 luty
2.  świadczenia rodzinne- 23 luty
3.  
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 23 luty
4.  zasiłki z pomocy społecznej- 24 luty

Wypłaty gotówkowe w Banku Spółdzielczym Filii Nr 3 w Sztutowie będą realizowane w dniach 24-25 luty.

WAŻNE DOT. DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI

Utworzono dnia 29.01.2021

OSOBY, KTÓRYM ZOSTAŁO WYDANE SKIEROWANIE DO PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2020, A DO DNIA DZISIEJSZEGO NIE OTRZYMAŁY TELEFONU Z GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZTUTOWIE W CELU USTALENIA TERMINU ODBIORU PACZKI ŻYWNOŚCIOWEJ, PROSZONE SĄ O SKONTAKTOWANIE SIĘ Z TUTEJSZYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ TELEFONICZNIE POD NUMEREM (55) 247-71-09.     

czytaj dalej na temat: WAŻNE DOT. DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI

dot. okresów świadczeniowych w Programie Rodzina 500+

Utworzono dnia 28.01.2021

W przypadku urodzenia się dziecka w okresie od 01-02-2021r. do 31-05-2021r., przypominamy, że należy złożyć dwa wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego "tzw. 500+" na:

  • okres świadczeniowy 2019/2021, który trwa do 31 maja 2021r.

oraz

  • okres świadczeniowy 2021/2022, który rozpoczyna się od 1 czerwca 2021r. i będzie trwał do 31 maja 2022r.

 

czytaj dalej na temat: dot. okresów świadczeniowych w Programie Rodzina 500+

PROGRAM "OPIEKA 75+"- edycja 2021

Utworzono dnia 26.01.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie rozważa możliwość przystąpienia w roku 2021 do Programu "Opieka 75+".

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób, które ukończyły 75 lat.
Są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi, a także dla tych, którzy pozostają w rodzinie.
Program jest skierowany dla osób, które ukończyły 75 rok życia i mają potrzebę sokorzystania z pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych).

Warunkiem skorzystania z bezpłatnych godzin usług opiekuńczych jest:

- wiek 75+

- dochód nieprzekraczający 250% kryterium dochodowego, okreśłony w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, to jest:

  • 1.752,50 zł osoba samotnie gospodarująca
  • 1.320,00 zł osoba gospodarująca w rodzinie.
czytaj dalej na temat: PROGRAM "OPIEKA 75+"- edycja 2021

DOT. TERMINÓW SKŁADANIE WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO TZW. "500+"

Utworzono dnia 18.01.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. "500+" na kolejny okres świadczeniowy są przyjmowane:

  • od 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną,
  • od 1 kwietnia 2021r. drogą papierową.

Obecny okres świadczeniowy trwa do 31 maja 2021r.

czytaj dalej na temat: DOT. TERMINÓW SKŁADANIE WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO TZW. "500+"

INFORMACJA WÓJTA GMINY SZTUTOWO W SPRAWIE TRANSPORTU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ

Utworzono dnia 14.01.2021

INFORMACJA WÓJTA GMINY SZTUTOWO

W SPRAWIE TRANSPORTU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ

 

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko SARS- Co V -2 informuje, że na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. Urząd Gminy w Sztutowie organizuje pomoc w transporcie osób mających trudności z samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V -2.

Pomoc ta dotyczy:

- osób niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę w w/w schorzeniami,

- osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień ( np. osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy w Sztutowie od poniedziałku do piątku

w godz. 8:30-15:00 od dnia 15.01.2021 zostanie uruchomiona infolinia:

 

Nr telefonu: 510 090 850

 

Pod podanym numerem kontaktowym będziecie mogli Państwo uzyskać informację oraz zapewnić sobie w określonym, zarezerwowanym dla Państwa czasie, przejazd z miejsca zamieszkania do punktu szczepień i z powrotem.

Rejestracja chęci skorzystania z usługi transportowej wymaga znajomości i terminu szczepienia, a więc wcześniejszego zarejestrowania się w Narodowym Programie Szczepień i wyznaczenia przez ten system osobie chętnej do zaszczepienia się terminów i miejsca

Więcej informacji na temat Narodowego Programu Szczepień mogą uzyskać Państwo na stronie internetowej www.gov.pl

 

 

czytaj dalej na temat: INFORMACJA WÓJTA GMINY SZTUTOWO W SPRAWIE TRANSPORTU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ

Terminy wypłat świadczeń w miesiącu styczniu 2021r.

Utworzono dnia 04.01.2021

Planowane wypłaty świadczeń w miesiącu styczniu 2021r. będą realizowane w następujących terminach:
1.  świadczenia wychowawcze (500+)- 22 stycznia
2.  świadczenia rodzinne- 25 stycznia
3.  
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 25 stycznia
4.  zasiłki z pomocy społecznej- 28-29 stycznia

INFORMACJA

Utworzono dnia 29.12.2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie informuje, że dnia 31 grudnia 2020r. (tj. czwartek)
urząd będzie czynny w godzinach od 730 do 1200

INFORMACJA

Utworzono dnia 28.12.2020

W związku z pracami związanymi z wymianą centarli telefonicznej w Urzędzie Gminy w Sztutowie, w dniach 28-31 grudnia 2020r. mogą również występować utrudnienia z kontaktem telefonicznym z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztutowie.

 

Za utrudnienia przepraszamy!

czytaj dalej na temat: INFORMACJA

Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021

Utworzono dnia 16.12.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie rozważa możliwość przystąpienia w roku 2021 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” finansowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Gminny Ośrodek Pomocy w Sztutowie zwraca się z prośbą do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych spełniających kryteria ogłoszone w programie o zgłaszanie potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym,

      - poprzez możliwość udzielenia im doraźnej, czsowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usług opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

 

Niniejsza informacja ma posłużyć do zdiagnozowania potrzeb wśród członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych zainteresowanych usługą opieki wytchnieniowej oraz kalkulacji środków na realizację zadania w roku 2021.

Osoby niepełnosprawne (indywidualnie) zainteresowane tego typu wsparciem lub ich opiekunowie/członkowie rodzin mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie na usługi opieki wytchnieniowej do GOPS w Sztutowie telefonicznie pod numerem (55) 247 71 09, poprzez platformę e-PUAP, a także pocztą elektroniczną- gops@gops-sztutowo.pl lub tradycyjną.

czytaj dalej na temat: Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021

Życzenia

Utworzono dnia 14.12.2020

NASZA PLACÓWKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztutowie

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

tel./fax (55) 247 71 09

e-mail: gops@gops-sztutowo.pl

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 2

W poprzednim tygodniu: 350

W tym miesiącu: 352

W poprzednim miesiącu: 1476

Wszystkich: 22323