Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 1:

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE "DOBRY START"

Utworzono dnia 16.10.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie przypomina, o możliwości złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" (300+) do dnia 30 listopad 2019r.

czytaj dalej na temat: WNIOSKI O ŚWIADCZENIE "DOBRY START"

Terminy wypłat świadczeń w miesiącu październiku 2019r.

Utworzono dnia 02.10.2019

Planowane wypłaty świadczeń w miesiącu październiku 2019r. będą realizowane w następujących terminach:
1. świadczenia rodzinne- 24 października
2. świadczenia wychowawcze (500+)- do 31 października
3. świadczenie "Dobry start" (300+)- 25 października
4. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 28 października
5. zasiłki z pomocy społecznej - 30- 31 października

Terminy wypłat świadczeń w miesiącu wrześniu 2019r.

Utworzono dnia 05.09.2019

Planowane wypłaty świadczeń w miesiącu wrześniu 2019r. będą realizowane w następujących terminach:
1. świadczenia rodzinne- 24 września
2. świadczenia wychowawcze (500+)- 25 września
3. świadczenie "Dobry start" (300+)- 26 września
4. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 26 września
5. zasiłki z pomocy społecznej - 27- 30 września

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Utworzono dnia 06.08.2019

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o możliwości wzięcia udziału w XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych
w roku akademickim 2019/2020.

Program skierowany jest do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR, którzy zakwalifikowali się na pierwszy rok studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich (nie dotyczy kierunków dla służb mundurowych).

Nabór kandydatów przeprowadzany jest wg zasad określonych w "Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2019/2020" (Segment IA). O stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019r. oraz spełniają łącznie warunki określone w regulaminie. Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku studiów.

czytaj dalej na temat: PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

INFORMACJA DOT. WYPŁAT ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) I ŚWIADCZENIA DOBRY START (300+)

Utworzono dnia 31.07.2019

Kierownik GOPS w Sztutowie informuje o dodatkowym terminie wypłaty następujących świadczeń:

  • świadczenie wychowawcze (500+), świadczenie Dobry start (300+)- 9 sierpnia 2019r.

ŻUŁAWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Utworzono dnia 31.07.2019

Informacja o akcji promocyjnej 500+

Utworzono dnia 04.07.2019

Informujemy, że w dniu 8  lipca (poniedziałek) około godz.1000 w Sztutowie na placu zabaw przy Urzędzie Gminy w Sztutowie przeprowadzona będzie akcja promocyjna Programu 500+.wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w akcji.

czytaj dalej na temat: Informacja o akcji promocyjnej 500+

Zmiany godzin urzędowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie

Utworzono dnia 28.06.2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie informuje, że od 1 lipca do końca sierpnia 2019r. zmianie ulegają godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie, ośrodek będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 14:00.

Terminy wypłat świadczeń w miesiącu lipcu 2019r. i sierpniu 2019r.

Utworzono dnia 27.06.2019

Planowane wypłaty świadczeń w miesiącu lipcu 2019r. będą realizowane w następujących terminach:
1. świadczenia rodzinne- 25 lipca
2. świadczenia wychowawcze (500+)- 26 lipca
3. świadczenie "Dobry start" (300+)- 30 lipca
4. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 29 lipca
5. zasiłki z pomocy społecznej - 30- 31 lipca


Planowane wypłaty świadczeń w miesiącu sierpniu 2019r. będą realizowane w następujących terminach:
1. świadczenia rodzinne- 26 sierpnia
2. świadczenia wychowawcze (500+)- 27 sierpnia
3. świadczenie "Dobry start" (300+)- 29 sierpnia
3. świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 28 sierpnia
4. zasiłki z pomocy społecznej- 29- 30 sierpnia

czytaj dalej na temat: Terminy wypłat świadczeń w miesiącu lipcu 2019r. i sierpniu 2019r.

Informacja dot. terminów składania wniosków na nowy okres świadczeniowy

Utworzono dnia 17.06.2019

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2019/2020 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r. drogą papierową, a w przypadku wniosków składanych drogą elektorniczną- od dnia 1 lipca 2019r.

Natomiast wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy 2019/2021 i wnioski o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" (300+) są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r. drogą papierową, a w przypadku wniosków składanych drogą elektorniczną- od dnia 1 lipca 2019r.

czytaj dalej na temat: Informacja dot. terminów składania wniosków na nowy okres świadczeniowy

Informacje dot. zmian w świadczeniu wychowawczym (500+) od 1 lipca

Utworzono dnia 17.06.2019

OD 1 LIPCA 2019r.
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (tzw. 500+) BĘDZIE PRZYSŁUGIWAŁO WSZYSTKIM DZIECIOM DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA, BEZ WZGLĘDU NA DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ RODZINĘ!


Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.


3 miesiące, licząc od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.


W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.


Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca 2019r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).


Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego tzw. 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r.

* Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.
* Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

czytaj dalej na temat: Informacje dot. zmian w świadczeniu wychowawczym (500+) od 1 lipca

Skrócone godziny pracy GOPS w dniach 12 - 14.06.2019r.

Utworzono dnia 12.06.2019

INFORMACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie informuje, iż z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie w dniach od  12.06.2019r. do 14.06.2019r. będzie czynny w godzinach od 7:00 do 14:00.
 

czytaj dalej na temat: Skrócone godziny pracy GOPS w dniach 12 - 14.06.2019r.

Terminy wypłat świadczeń

Utworzono dnia 07.06.2019

Planowane wypłaty świadczeń w miesiącu czerwcu 2019r. będą realizowane w następujących terminach:
1. świadczenia rodzinne - 24 czerwca
2. świadczenia wychowawcze - 25 czerwca
3. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 26 czerwca
4. zasiłki z pomocy społecznej - 27- 28 czerwca

czytaj dalej na temat: Terminy wypłat świadczeń

Informacja Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Utworzono dnia 07.06.2019

 

 

Uprzejmie informujemy, iż na mocy umowy zawartej z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021, Caritas Archidiecezji Gdańskiej utworzyła w swojej strukturze Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz trzy Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Adresatami Projektu mogą być wyłącznie osoby pokrzywdzone przestępstwem: wypadek komunikacyjny, rozbój, kradzież, groźby karalne, kradzież, przemoc w rodzinie, oszustwo, handel ludźmi, inne przestępstwa.
Pomagamy osobom pokrzywdzonym przeciwko którym nie toczą się żadne postępowania karne. Osoby te nie mogą być sprawcami przestępstw.
Pomoc psychologiczna i pomoc pracownika I kontaktu udzielana jest również świadkom i osobom im najbliższym.
Pomocy z Funduszu nie udziela się jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa upłynął okres dłuższy niż 5 lat.

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych udzielana jest w następujących lokalizacjach:

1) Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II, ul. Fromborska 24, 80-389 Gdańsk
Telefon: +48 668 928 431, + 48 694 485 564 E-mail: opopp@caritas.gda.pl
W Okręgowym Ośrodku pokrzywdzeni przestępstwem, świadkowie oraz osoby im najbliższe będą miały zapewniony dostęp do osoby pierwszego kontaktu w dniach:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - w godzinach 8.00 - 15.00
środa - w godzinach 13.00 - 20.00
sobota - w godzinach 11.00 - 15.00

2) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - przy Parafii rzymsko-katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Wojska Polskiego 37, 83-000 Pruszcz Gdański
W Lokalnym Punkcie Pomocy w Pruszczu Gdańskim pokrzywdzeni przestępstwem, świadkowie oraz osoby im najbliższe będą miały zapewniony dostęp do osoby pierwszego kontaktu w dniach:
piątek - w godzinach 9.00 - 13.00
Telefon: +48 668 928 431, + 48 694 485 564
E-mail: opopp@caritas.gda.pl

3) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - siedziba Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Aleja Niepodległości 778, 81-805 Sopot
W Lokalnym Punkcie Pomocy w Sopocie pokrzywdzeni przestępstwem, świadkowie oraz osoby im najbliższe będą miały zapewniony dostęp do osoby pierwszego kontaktu w dniach: poniedziałek - w godzinach 9.00 - 13.00
Telefon: +48 668 928 431, + 48 694 485 564
E-mail: opopp@caritas.gda.pl

4) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański
W Lokalnym Punkcie Pomocy w Nowym Dworze Gdańskim pokrzywdzeni przestępstwem, świadkowie oraz osoby im najbliższe będą miały zapewniony dostęp do osoby pierwszego kontaktu w dniach:
wtorek - w godzinach 9.00 - 13.00
Telefon: +48 668 928 431, + 48 694 485 564
E-mail: opopp@caritas.gda.pl

Dodatkowo osoby pierwszego kontaktu świadczą całodobowy dyżur telefoniczny przez 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu +48 668 928 431.

czytaj dalej na temat: Informacja Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

NASZA PLACÓWKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztutowie

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

tel./fax (55) 247 71 09

e-mail: gops@gops-sztutowo.pl

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 84

W poprzednim tygodniu: 71

W tym miesiącu: 235

W poprzednim miesiącu: 280

Wszystkich: 1983