Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Relacja z warsztatów „Chcę Ci coś powiedzieć mamo/tato ... czyli o rozmowach i postawach rodzicielskich wspierających prewencję uzależnień wśród młodzieży"

Utworzono dnia 23.11.2023

W dniu 21 listopada 2023 r. w Szkole Podstawowej w Sztutowie dla rodziców uczniów sztutowskiej podstawówki odbyły się bezpłatne warsztaty „Chcę Ci coś powiedzieć mamo/tato ... czyli o rozmowach i postawach rodzicielskich wspierających prewencję uzależnień wśród młodzieży".

Warsztaty zostały zorganizowane z myślą o wszystkich rodzicach i opiekunach, którzy natrafiają na różne problemy w wychowaniu dzieci na kolejnych etapach ich rozwoju, a którzy chcieliby się dowiedzieć jak wspierać je w trudnej sytuacji.

Warsztaty poprowadziły Karolina Bąk i Ewelina Włodarczyk, mediatorki i trenerki z Trójmiasta. W warsztatach wzięło udział 25 osób.

Podczas spotkania rodzice zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. na temat tego, jak budować atmosferę zaufania w rozmowie z dzieckiem, jaką przyjąć postawę by dziecko miało odwagę podzielić się z dorosłym swoimi problemami, a także jak pomóc dziecku stawiać granice w sytuacjach dla niego niekomfortowych.

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się również gdzie, jako rodzice i opiekunowie, mogą szukać wsparcia w trudnych sytuacjach, by dowiedzieć się jak pomóc swoim dzieciom.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztutowie oraz Zespół Interdyscyplinarny w Sztutowie, a sfinansowane przez Gminę Sztutowo.

Dziękujemy Pani Sylwii Owsińskiej, dyrektor Szkoły Podstawowej w Sztutowie za gościnność i udostępnienie miejsca, w którym warsztaty mogły się odbyć, a także wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego wydarzenia.

czytaj dalej... na temat: Relacja z warsztatów „Chcę Ci coś powiedzieć mamo/tato ... czyli o rozmowach i postawach rodzicielskich wspierających prewencję uzależnień wśród młodzieży"

BĄDŹMY CZUJNI- REAGUJMY!

Utworzono dnia 15.11.2023

I

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, zachodzi niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia i życia osób bezdomnych, starszych i niepełnosprawnych żyjących samotnie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na ewentualne zagrożenia w tym zakresie i kontakt z pracownikami tut. Ośrodka w razie dostrzeżenia potencjalnych zagrożeń u konkretnych osób lub rodzin.

Wszelkie zgłoszenia, uwagi oraz propozycje prosimy kierować osobiście do:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie
z siedzibą przy ul. Gdańskiej 55, 82-110 Sztutowo
od poniedziałku do piątku w godzinach
 od 730 do 1530
lub telefonicznie pod numerem 55 506 56 40

bądź mailowo pod adresem: gops@gops-sztutowo.pl

Pełna lista placówek udzielających pomoc osobom bezdomnym znajduje się w informatorze na stronach internetowych Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności:
https://uwgdansk.bip.gov.pl/rejestry-wps/rejestr-placowek-udzielajacych-tymczasowego-schronienia.html .


Numery kontaktowe:
    1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
         tel. 58 307-72-04, 58 302-32-32, 58 305-89-68
         telefon alarmowy bezpłatny 987
         e-mail: centrum@gdansk.uw.gov.pl

czytaj dalej... na temat: BĄDŹMY CZUJNI- REAGUJMY!

Życzenia

Utworzono dnia 14.11.2023

Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2024

Utworzono dnia 10.11.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie rozważa możliwość przystąpienia w roku 2024 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024” finansowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Gminny Ośrodek Pomocy w Sztutowie zwraca się z prośbą do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych spełniających kryteria ogłoszone w programie o zgłaszanie potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym,

      - poprzez możliwość udzielenia im doraźnej, czsowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

czytaj dalej... na temat: Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2024

Stwórz bezpieczny dom- zostań rodziną zastępczą

Utworzono dnia 09.11.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki rodziców biologicznych.

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

czytaj dalej... na temat: Stwórz bezpieczny dom- zostań rodziną zastępczą

Informacje dot. nowego Podprogramu 2023 Fundusz Europejski Pomocy Żywnościowej 2021-2027

Utworzono dnia 09.11.2023

 

Osoby, które są zainteresowane pomocą żywnościową, prosimy o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie, w celu złożenia wymaganych oświadczeń oraz uzyskania skierowania na Podprogram 2023.

 


CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie: grudzień 2023r. do październik 2024r.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OSÓB DO STATUSU OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCEJ:
Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,

 • 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej
 •  1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.
czytaj dalej... na temat: Informacje dot. nowego Podprogramu 2023 Fundusz Europejski Pomocy Żywnościowej 2021-2027

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty

Utworzono dnia 09.11.2023

Ankieta nt. zjawiska przemocy

Utworzono dnia 08.11.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety.
Ankieta powstała w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej i koniecznością opracowania powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej. Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki zostaną przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Ankieta jest dostępna w formie elektronicznej pod poniższym linkiem: 
https://forms.gle/j7zpTPopZufVnChd9 bądź w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie do dnia 4 grudnia 2023r.

czytaj dalej... na temat: Ankieta nt. zjawiska przemocy

Terminy wypłat świadczeń w miesiącu listopadzie 2023r.

Utworzono dnia 08.11.2023
Planowane wypłaty świadczeń w miesiącu listopadzie 2023r. będą realizowane w następujących terminach:

1. dodatki mieszkaniowe- 10 listopada
2. stypendia szkolne- 23 listopada
3. świadczenia rodzinne- 24 listopada
3. świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 24 listopada
4. zasiłki z pomocy społecznej- 27 listopada

Wypłaty gotówkowe w Banku Spółdzielczym Filii Nr 3 w Sztutowie będą realizowane w dniach 27-28 listopada

czytaj dalej... na temat: Terminy wypłat świadczeń w miesiącu listopadzie 2023r.

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna

Utworzono dnia 05.10.2023

Na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023r. poz. 1429) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie, informuje, że od dnia 1 stycznia 2024 r. obowiązywać będą nowe regulacje dotyczące przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Z dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym, czyli 1 stycznia 2024 r. zostaje uchylony art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujący zasady przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że od tej daty specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie mógł być przyznawany.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o świadczeniu wspierającym, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna do których prawo powstało/powstanie do dnia 31 grudnia 2023 r., na podstawie obecnych przepisów i warunków, zachowują prawa do tych świadczeń po 31 grudnia 2023 r.

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. (tzw. nowe świadczenie pielęgnacyjne) będzie przysługiwać wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18. roku życia, natomiast osoba z niepełnosprawnościami, nad którą opieka była sprawowana będzie mogła ubiegać się o przyznanie dla niej świadczenia wspierającego.

czytaj dalej... na temat: Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna

Terminy wypłat świadczeń w miesiącu październiku 2023r.

Utworzono dnia 05.10.2023
Planowane wypłaty świadczeń w miesiącu październiku 2023r. będą realizowane w następujących terminach:

1. dodatki mieszkaniowe- 9 października
2. stypendia szkolne- 23 października
3. świadczenia rodzinne- 24 października
3. świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 24 października
4. zasiłki z pomocy społecznej- 26 października

Wypłaty gotówkwe w Banku Spółdzielczym Filii Nr 3 w Sztutowie będą realizowane w dniach 26-27 października.

czytaj dalej... na temat: Terminy wypłat świadczeń w miesiącu październiku 2023r.

RUSZA AKCJA SZLACHETNA PACZKA!

Utworzono dnia 29.09.2023

Szlachetna Paczka to ogólnopolski Program, w którym od 2001 roku docieramy do Rodzin i osób samotnych żyjących w trudnej, niezawinionej sytuacji. Trudna sytuacja to nie tylko bieda materialna - to także wykluczenie społeczne, brak dostępu do specjalistycznej pomocy, poczucie osamotnienia i bezradności. W mądrej pomocy Szlachetna Paczka przez cały rok łączy Wolontariuszy, Rodziny, Darczyńców, przedsiębiorców i instytucje. Możecie Państwo przyczynić się do budowania tej niezwykłej społeczności, poprzez zgłoszenie osób potrzebujących do naszego Programu.

Aby zgłosić Rodzinę, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej https://bit.ly/zglos_Rodzine, załączyć w nim podpisaną przez Rodzinę zgodę wstępną, a następnie oryginał zgody przesłać pocztą na adres Stowarzyszenia WIOSNA, ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków.

Jakich Rodzin i osób szukamy?
- w trudnej sytuacji życiowej,
- niezamożnych,
- wykluczonych społecznie,
- cierpiących przez brak dostępu do specjalistycznej pomocy,
- w poczuciu osamotnienia i bezradności.

Więcej o tym, jakich Rodzin szukamy, mogą Państwo przeczytać w prezentacji załączonej do tego maila.

Jak pomagamy?

 •  Wolontariusz poznaje historię Rodziny, a następnie decyduje o włączeniu (lub nie) Rodziny do Szlachetnej Paczki.
 •  Darczyńca przygotowuje wsparcie materialne (paczkę) dla Rodziny.
 • Wolontariusz towarzyszy Rodzinie długoterminowo, wspierając w zmianach. Może zaproponować pomoc specjalistyczną (prawniczą, medyczną), jednocześnie zachęcając i wspierając Rodzinę w dążeniu do samodzielności.
czytaj dalej... na temat: RUSZA AKCJA SZLACHETNA PACZKA!

Terminy wypłat świadczeń w miesiącu wrześniu 2023r.

Utworzono dnia 04.09.2023
Planowane wypłaty świadczeń w miesiącu wrześniu 2023r. będą realizowane w następujących terminach:

1. dodatki mieszkaniowe- 8 września
2. stypendia szkolne- 22 września
3. świadczenia rodzinne- 25 września
3. świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 25 września
4. zasiłki z pomocy społecznej- 26 września

Wypłaty gotówkwe w Banku Spółdzielczym Filii Nr 3 w Sztutowie będą realizowane w dniach 26-27 września.

czytaj dalej... na temat: Terminy wypłat świadczeń w miesiącu wrześniu 2023r.

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Utworzono dnia 29.08.2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
czytaj dalej... na temat: Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

NASZA PLACÓWKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztutowie

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

tel./fax (55) 506 56 40

e-mail: gops@gops-sztutowo.pl

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 132

W poprzednim tygodniu: 290

W tym miesiącu: 1115

W poprzednim miesiącu: 1105

Wszystkich: 67737

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Puntk nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Dowrze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28B (budynek Sądu Rejonowego w Malborku)

​Godziny pracy punktu: 
poniedziałek 9:00-13:00
wtorek 9:00-13:00
środa 9:00-13:00
czwartek 11:30-15:30
piątek 9:00-13:00


Puntk nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Stegnie przy ul. Morskiej 11 (Dom Pomocy Społecznej "MORS")

​Godziny pracy punktu: 
poniedziałek 15:30-19:30
wtorek 10:00-14:00
środa 13:30-17:30
czwartek 8:00-12:00
piątek 13:30-17:30


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA: 
https://www.sztutowo.pl/wp-content/uploads/2023/11/lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa.pdf