Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

Deklaracja dostępności strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie: www.sztutowo.naszops.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-11-22

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-11-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Treści niedostępne

 • Artykuły sprzed 23.09.2020 zawierają osadzony kod HTML niezgodny z wymogami określonymi w ustawie o dostępności cyfrowej.

 • Aktualnie trwają prace nad konwersją nowo zamieszczanych plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:  2020-10-14

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2020-10-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Agnieszka Piórko.

 • E-mail: apiorko@sztutowo.ug.gov.pl

 • Telefon: 552478151 w.35

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Sztutowo

 • Adres: Urząd Gminy w Sztutowie
  ul. Gdańska 55
  82-110 Sztutowo

 • E-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl

 • Telefon: 552478151

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja i dojazd

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie
ul. Gdańska 55
82-110 Sztutowo

Budynek położony jest przy głównej ulicy w Sztutowie.

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie znajduje się w budynku Urzędu Gminy, który pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru. Istnieje możliwość obsługi interesanta we wszystkich sprawach na parterze w sali nr 1.

Oznaczenie

 • Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy głównym wejściu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Parking + Miejsca postojowe

 • Parking przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztutowie posiada miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Winda

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie nie posiada windy.

Toalety

 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku Urzędu Gminy w Sztutowie, w którym mieści się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie.

Obsługa niesłyszących

 • Ośrodek nie posiada tłumacza języka migowego.

 • Ośrodek nie posiada pętli indukcyjnych.

Pies asystujący

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

NASZA PLACÓWKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztutowie

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

tel./fax (55) 247 71 09

e-mail: gops@gops-sztutowo.pl

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny