Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 2:

INFORMACJA

Utworzono dnia 07.12.2020

Informujemy że w dniu 24 grudnia 2020r. (czwartek- Wigilia) urząd będzie nieczynny.

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy,
jest to dzień wolny za 26 grudnia 2020r., który wypada w sobotę.

 

Za utrudnienia przepraszamy!

czytaj dalej na temat: INFORMACJA

Informacja dot. pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2020

Utworzono dnia 03.12.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie ogłasza nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram 2020

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej w formie paczek z produktami spożywczymi prosimy o kontakt telefoniczny pod numerm (55) 247-71-09.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej na podstawie skierowania wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie.

Pierwsza dystrybucja żywności odbędzie się w styczniu 2021r.
 

czytaj dalej na temat: Informacja dot. pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2020

Terminy wypłat świadczeń w miesiącu grudniu 2020r.

Utworzono dnia 01.12.2020

Planowane wypłaty świadczeń w miesiącu grudniu 2020r. będą realizowane w następujących terminach:
1.  świadczenie "Dobry start"- 2 grudnia
2.  świadczenia wychowawcze (500+)- 15 grudnia
3.  świadczenia rodzinne- 16 grudnia
4.  
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 17 grudnia
5.  zasiłki z pomocy społecznej- 17-18 grudnia

Chcesz skorzystać z Programu "Czyste powietrze"? Zgłoś się do nas po zaświadczenie o dochodach!

Utworzono dnia 20.11.2020

Osoby, które chcą skorzystać z dofinansowania w ramach programu "Czyste powietrze", mogą składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie wnioski o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób fizycznych.
Dokument ten jest niezbędny do złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Wnioski można składać:
 • osobiście
 • pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego zostało określone Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020r.:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001713/O/D20201713.pdf

czytaj dalej na temat: Chcesz skorzystać z Programu "Czyste powietrze"? Zgłoś się do nas po zaświadczenie o dochodach!

INFORMACJE DOT. PROGRAMU WSPIERAJ SENIORA

Utworzono dnia 16.11.2020

Jakie są główne złożenia programu?
Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

 

Kto jest bezpośrednim realizatorem programu?
Realizacją programu w zakresie organizacji i realizacji dostarczania w artykułów pierwszej potrzeby do osób starszych na terenie Gminy Sztutowo jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie.

 

Od kiedy zaczyna się realizacja programu i do kiedy trwa?
Program jest realizowany od 20 października 2020r. do 31 grudnia 2020r.

Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach programu?
Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku
z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11
Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior.

czytaj dalej na temat: INFORMACJE DOT. PROGRAMU WSPIERAJ SENIORA

Termin wypłat świadczeń w miesiącu listopadzie 2020r.

Utworzono dnia 09.11.2020

Planowane wypłaty świadczeń w miesiącu listopadzie 2020r. będą realizowane w następujących terminach:
1.  
świadczenia rodzinne- 24 listopada
2.  świadczenia wychowawcze (500+)- 25 listopada
3.  
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 26 listopada
4.  świadczenie "Dobry start"- 27 listopada
5.  zasiłki z pomocy społecznej- 26-27 listopada

czytaj dalej na temat: Termin wypłat świadczeń w miesiącu listopadzie 2020r.

Informacja

Utworzono dnia 09.11.2020

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, zachodzi niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia i życia osób bezdomnych, starszych i niepełnosprawnych żyjących samotnie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na ewentualne zagrożenia w tym zakresie i kontakt z pracownikami tut. Ośrodka w razie dostrzeżenia potencjalnych zagrożeń u konkretnych osób lub rodzin.

Wszelkie zgłoszenia, uwagi oraz propozycje prosimy kierować osobiście do:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie
z siedzibą przy ul. Gdańskiej 55, 82-110 Sztutowo
od poniedziałku do piątku w godzinach
 od 730 do 1530
lub telefonicznie pod numerem 55 247-71-09

bądź mailowo pod adresem: gops@gops-sztutowo.pl

Pełna lista placówek udzielających pomoc osobom bezdomnym znajduje się w informatorze na stronach internetowych Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności http://www.pfwb.com.pl/


Numery kontaktowe:
    1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
         tel. 58 307-72-04, 58 302-32-32, 58 305-89-68
         telefon alarmowy bezpłatny 987
         e-mail: centrum@gdansk.uw.gov.pl
    2. Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
         tel. 58 307-72-03
         e-mail: wps@gdansk.uw.gov.pl

czytaj dalej na temat: Informacja

O G Ł O S Z E N I E

Utworzono dnia 26.10.2020

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie informuje, że od dnia 26-10-2020r. do odwołania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie zostaje zamknięty dla interesantów i pracuje w trybie wewnętrznym.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:
(55) 247-71-09.

Sprawy prosimy kierować poprzez:

 • pocztę elektroniczną na adres: gops@gops-sztutowo.pl

 • Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej e-PUAP

 • pocztę tradycyjną

 • skrzynkę podawczą, która zawieszona jest przy głównych drzwiach wejściowych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie (będzie ona opróżniana dwa razy dziennie). Uprzejmie prosimy o podawanie w pismach swoich numerów telefonów, aby pracownik mógł się z Państwem skontaktować.


 

czytaj dalej na temat: O G Ł O S Z E N I E

Bezpłatne szkolenie prawne

Utworzono dnia 09.10.2020

W dniu 14.10.2020r. (środa) o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy w Szutowie w sali nr 1 odbędzie się bezpłatne szkolenie z adwokatem Tomaszem Nowakiem.

Na spotkaniu zostaną poruszone następujące tematy:

 • Postępowanie przed powiatowymi zespołami ds. orzekania o niepełnosprawności w celu uzyskania stopnia o niepełnosprawności,
 • Świadczenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rodzaj, formy pomocy, jak się o nie ubiegać),
 • Rodzaj i zasady przyznawania oraz tryb ubiegania się o świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – część I,
 • Rodzaj i zasady przyznawania oraz tryb ubiegania się o świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – część II.

Przeprowadzone zostaną także warsztaty wypełniania formularzy potrzebnych do wszczęcia procedury o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy!

czytaj dalej na temat: Bezpłatne szkolenie prawne

Terminy wypłat świadczeń w miesiącu październiku 2020r.

Utworzono dnia 08.10.2020

Planowane wypłaty świadczeń w miesiącu październiku 2020r. będą realizowane w następujących terminach:
1. 
świadczenia rodzinne- 23 października
2.  świadczenia wychowawcze (500+)- 26 października
3. 
świadczenie "Dobry start"- 9 października, 29 października
4.  świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 28 października
5.  zasiłki z pomocy społecznej- 29-30 października

NASZA PLACÓWKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztutowie

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

tel./fax (55) 247 71 09

e-mail: gops@gops-sztutowo.pl

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 2

W poprzednim tygodniu: 350

W tym miesiącu: 352

W poprzednim miesiącu: 1476

Wszystkich: 22323