Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 4:

Informacja

Utworzono dnia 04.06.2020

Terminy wypłat świadczeń w miesiącu czerwcu 2020r.

Utworzono dnia 04.06.2020

Planowane wypłaty świadczeń w miesiącu czerwcu 2020r. będą realizowane w następujących terminach:
1. 
świadczenia rodzinne- 24 czerwca
2. 
świadczenia wychowawcze (500+)- 25 czerwca
3.  świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 26 czerwca

4.  zasiłki z pomocy społecznej - 29-30 czerwca

Termin wypłat świadczeń w miesiącu maju 2020r.

Utworzono dnia 11.05.2020

Planowane wypłaty świadczeń w miesiącu maju 2020r. będą realizowane w następujących terminach:
1. 
świadczenia rodzinne- 25 maja
2. 
świadczenia wychowawcze (500+)- 26 maja
3.  świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 27 maja

4.  zasiłki z pomocy społecznej - 28-29 maja

czytaj dalej na temat: Termin wypłat świadczeń w miesiącu maju 2020r.

PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnością w czasie epidemii

Utworzono dnia 17.04.2020

Ruszył nabór wniosków o wsparcie w ramach nowego programu pomocowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jest on skierowany do osób, które z powodu epidemii koronawirusa i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie stałych zajęć.

Wnioski o pomoc finansową można składać online przez System Obsługi wsparcia- https://sow.pfron.org.pl/

Z programu skorzystać mogą niepełnosprawni podopieczni środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, uczestnicy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych oraz wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.

Wsparcie polega na przekazywaniu miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł, przez okres 3 miesięcy, licząc od marca 2020r.
Aby je otrzymać należy wypełnić wniosek i wskazać konkretny ośrodek, którego działalność została zamieszona co uniemożliwiło korzystanie z rehablilitacji przynajmniej przez 5 dni w miesiącu, w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020r. przez System Obsługi wsparcia- https://sow.pfron.org.pl/ lub pocztą tradycyjną- wysyłając wniosek http://pcprndg.pl/joomla20/images/2020/04/wniosek_modul_III.pdf do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdański przy ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

O wypłatę mogą starać się nie tylko osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale także, w przypadku młodzieży posiadającej aktulane orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia- w imieniu tych osób- ich opiekunowie. (dotyczy to również orzeczeń wydanych przez lekarza orzecznika ZUS lub KRUS)

 

Świadczenie nie przysłguje jednak osobom, których opiekunowie pobierają zasiłek opiekuńczy, przyznawany w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, oraz w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu zagrożenia COVID-19.

czytaj dalej na temat: PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnością w czasie epidemii

Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2020

Utworzono dnia 26.03.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie rozważa możliwość przystąpienia w roku 2020 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” finansowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Gminny Ośrodek Pomocy w Sztutowie zwraca się z prośbą do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych spełniających kryteria ogłoszone w programie o zgłaszanie potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej.

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usług opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Niniejsza informacja ma posłużyć do zdiagnozowania potrzeb wśród członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych zainteresowanych usługą opieki wytchnieniowej oraz kalkulacji środków na realizację zadania w roku 2020.

Osoby niepełnosprawne (indywidualnie) zainteresowane tego typu wsparciem lub ich opiekunowie/członkowie rodzin mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie na usługi opieki wytchnieniowej do GOPS w Sztutowie telefonicznie pod numerem (55) 247 71 09, poprzez platformę e-PUAP, a także pocztą elektroniczną- gops@gops-sztutowo.pl lub tradycyjną.

czytaj dalej na temat: Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2020

DYSTRYBUCJA ŻWYNOŚCI

Utworzono dnia 14.04.2020

ŻYCZENIA

Utworzono dnia 10.04.2020

Termin wypłat świadczeń w miesiącu kwietniu 2020r.

Utworzono dnia 10.04.2020

Planowane wypłaty świadczeń w miesiącu kwietniu 2020r. będą realizowane w następujących terminach:
1.  
świadczenia wychowawcze (500+)- 23 kwietnia
2.  świadczenia rodzinne- 24 kwietnia 
3.  świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 28 kwietnia

4.  zasiłki z pomocy społecznej - 29-30 kwietnia

czytaj dalej na temat: Termin wypłat świadczeń w miesiącu kwietniu 2020r.

Informacja

Utworzono dnia 07.04.2020

INFORMACJA

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w ramach pomocy krzywdzonym dzieciom informuje o możliwości uzyskania wsparcia poprzez stały kontakt z psychologiem terapeutami poprzez konsultacje online. 
Od 1 marca br., 7 dni w tygodniu całodobowo działa ogólnopolski TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 116 111- konsultanci wspierają, wyjaśniają, i pomagają dzieciom i młodzieży w ich codziennych problemach.
Dla dorosłych, niepokojących się o dziecko, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12:00 do 15:00, dostępna jest infolinia 800 100 100.

Dodatkowe informacje dla rodziców zainteresowanych wskazówkami jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem można znaleźć na stronie https://fdds.pl/

czytaj dalej na temat: Informacja

Informacja o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej

Utworzono dnia 03.04.2020

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

OFEROWANEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE INTERIOS W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA COVID-19

 

Informujemy, że Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne INTERIOS w Gdańsku

uruchomiło telefoniczne dyżury specjalistów w zakresie pomocy m. in. psychologicznej, pedagogicznej, psychotraumatologicznej i prawnej-

zgodnie z załączonym harmonogramem dyżurów specjalistów.

czytaj dalej na temat: Informacja o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej

NASZA PLACÓWKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztutowie

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

tel./fax (55) 247 71 09

e-mail: gops@gops-sztutowo.pl

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 2

W poprzednim tygodniu: 350

W tym miesiącu: 352

W poprzednim miesiącu: 1476

Wszystkich: 22323