Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na stanowisko Pracownik socjalny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie

ogłasza nabór na stanowisko Pracownik socjalny
 

 

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

 1. Wymagania niezbędne :
 1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020r.,poz.1876) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
 • ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
 • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
 • ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 1. pedagogika,
 2. pedagogika specjalna,
 3. politologia,
 4. polityka społeczne,
 5. psychologia,
 6. socjologia,
 7. nauki o rodzinie,
 1. Kandydat posiada obywatelstwo polskie;
 2. Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię;
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 4. Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.
 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
 1. Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność.
 2. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 3. Wyrozumiałość, cierpliwość.
 4. Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność.
 5. Umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji.
 6. Umiejętność interpretacji przepisów prawa.
 7. Doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej (min.2 lata)
 8. Bardzo dobra obsługa komputera- systemy :POMOST, CAS, SEPI.
 9. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność.
 10. Prawo jazdy kat. B.
 1. Wskazanie zakresu zadań na stanowisku pracownika socjalnego:
 1. Praca socjalna mająca na celu pomoc osobom i rodzinom pomoc  przezwyciężaniu trudności we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.
 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób lub rodzin.
 3. Współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań.
 4. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osobom objętych wsparciem w ramach realizowanych zadań.
 5. Przygotowanie danych oraz sporządzanie sprawozdań w ramach realizowanych zadań.
 6. Sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń a pomocy społecznej oraz innej dokumentacji związanej z przyznawaniem i wypłatą świadczeń z pomocy społecznej.
 7. Współpraca z asystentem rodziny.
 8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego wynikających z normalnego toku pracy na zajmowanym stanowisku.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z możliwością zmiany na czas nieokreślony.
 2. Miejsce świadczenia pracy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie oraz w miejscach zamieszkania osób u których przeprowadzane są wywiady środowiskowe i w siedzibach instytucji, z którymi współpraca wynika z toku wykonywanych czynności.
 3. Praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami jak również kontaktu telefonicznego z innymi instytucjami.

      V. Wymagane dokumenty:

 1.  CV  z informacją o posiadanym wykształceniu i opisem przebiegu pracy zawodowej.
 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza w załączniku).
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.
 3. Kopie świadectw pracy.
 1. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny.
 2. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia w załączniku).
 3.  Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (stanowiącą załącznik do niniejszej oferty pracy).
 1. Termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo  lub dostarczenie  do siedziby Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach pracy instytucji.

      VII  Przewidywany termin zatrudnienia : do odwołania

      VIII Dodatkowe informacje:

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (55) 247 71 09,
 2. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

mgr Joanna Milewicz

P.O. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Sztutowie

ZAŁĄCZNIKI:

								

kwestionariusz dla kandydata

Utworzono dnia 20.08.2020, 06:52

Oświadczenie o wyrażeniu zgody

Utworzono dnia 10.08.2020, 10:37

NASZA PLACÓWKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztutowie

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

tel./fax (55) 247 71 09

e-mail: gops@gops-sztutowo.pl

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny