Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie wychowawcze a praca za granicą

Świadczenie wychowawcze "500+" a praca za granicą

Jakich przypadków to dotyczy?

Wnioski muszą być przekazane do rozpatrzenia Wojewodzie Pomorskiemu wtedy, gdy jeden bądź więcej członków rodziny, osoby występującej o świadczenie wychowawcze, mieszka lub pracuje za granicą. Dotyczy to także rodziców rozwiedzionych lub żyjących w związkach partnerskich.

Przepisy unijne nie pozwalają na pobieranie świadczeń wychowawczych równoczenie w różnych krajach. Jeśli ktoś korzysta już ze świadczenia o podonym charakterze za granicą, nie otrzyma go w Polsce. 

Co to jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego?

To mechanizm, który zapobiega jednoczesnemu pobieraniu pełnej kwoty świadczeń o charakterze rodzinnym na te same dzieci w dwóch państwach w tym samym okresie.
Świadczenie wychowawcze "500+" wchodzi w zakres klasycznej definicji świadczeń rodzinnych, koordynowanych w ramach Unii Europejskiej, EOG lub Szwajcarii.

Kto takie przypadki wyjaśnia?

W takich przypadkach do wniosków mają zastosowania unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tymi sprawami zajmuje się Wojewoda Pomorski za pośrednictwem Wydziału Koordynacji Świadczeń Oddział Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych.
Gdy rodzina przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia wychowawcze, tamtejszy organ informuje o tym fakcie Wojewode w Polsce, Wojewoda zaś przekazuje te inforamcje do właściwej gminy.

A jeśli ktoś pobiera podwójne świadczenie?

W przypadku pobierania świadczenia rodzinnego za granicą i otrzymywania świadczenia wychowawczego w Polsce trzeba będzie zwrócić przyznane pieniądze wraz z odsetkami w Polsce lub za granicą.

Jaka jest kolejność wypłacania świadczeń?

W pierwszej kolejności świadczenia przyznawane są z tytułu zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, w drugiej kolejności- z tytułu otrzymywania emerytury lub renty i w ostatniej- na podstawie miejsca zamieszkania. Państwo mające pierwszeństwo wypłaca pełną kwotę świadczeń rodzinnych- po spełnieniu kryteriów przewidzianych w jego ustawodawstwie, natomiast drugie państwo wypłaca dodatek dyferencyjny.

Co to jest dodatek dyferencyjny?

Jest to kwota wynosząca różnicę między wysokością świadczeń, w przypadku, gdy ich wysokość w drugim państwie przewyższa sumę świadczeń w pierwszym państwie- tak, aby osoba zainteresowana otrzymała najwyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzianą w ustawodawstwie jednego z państw członkowskich.

 

Przydatne linki:

http://www.gdansk.uw.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego

 

 

NASZA PLACÓWKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztutowie

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

tel./fax (55) 247 71 09

e-mail: gops@gops-sztutowo.pl

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny