Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie "Dobry Start" 300+

Świadczenie "Dobry start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Dla kogo świadczenie "Dobry start":

 

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia,

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia- w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie przyznawane jest bez względu na dochód.

 

Świadczenie "Dobry start" nie przysługuje:

  • na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne tzw. zerówka w szkole lub przedszkolu,

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym,areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie.

Kto może ubiegać się o świadczenie "Dobry start":

Świadczenie przysługuje na wniosek: matce, ojcu, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka lub dyrektorom placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych, osobom uczącym się (zgodnie z § 3 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w/s szczególnych warunków realizacji rządowego programu „DOBRY START”).

 

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie "Dobry strat":

 

Wnioski o świadczenie "Dobry start" można składać drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie na dziecko od 1 sierpnia.

Wnioski można również składać od 1 lipca online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektonicznej.

 

Kiedy pomoc trafi do rodzin:

 

W przypadku prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku złożonego w miesiącu lipcu i sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" oraz wypłata przysługującego świadczenie następuje nie później niż do dnia 30 września.

 

W przypadku wniosku złożonego w kolejnych miesiącach ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.

 

Wnioski należy złożyć najpóźniej do 30 listopada!

 

Przydatne linki:
https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

 

 

 

 

NASZA PLACÓWKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztutowie

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

tel./fax (55) 247 71 09

e-mail: gops@gops-sztutowo.pl

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny