Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Interdyscyplinarny

Pierwszy Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Sztutowo został powołany na mocy Zarządzenia Nr 61/2011 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 7 grudnia 2011r., aktualnie Zespół Interdyscylinarny w Gminie Sztutowo działa na podstawie Zarządzenia Nr 77/2017 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 8 grudnia 2017r.

Celem pracy Zespołu jest:

 1. zapobieganie i przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sztutowo;
 2. pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu ich sytuacji rodzinnej spowodowanej stosowaniem przemocy ze strony najbliższych członków rodziny;
 3. efektywne podejmowanie działań pomocnych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu;
 4. współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 5. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 6. inicjowanie badań i diagnoz dotyczących problemów przemocy w rodzinie.

Cele Zespołu realizowane są poprzez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. opracowanie planu działania przemocy rodzinie oraz sposobu postępowania w sytuacji występowania przemocy w rodzinie;
 3. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie oraz uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie;
 4. udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobm i rodzinom, które mają trudności lub wykzują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów;
 5. udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będącym świadkami przemocy w rodzinie;
 6. podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury "Niebieska Karta";
 7. tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych z zakresu problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

 1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie
 2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztutowie
 3. Posterunku Policji w Sztutowie
 4. Szkoły Podstawowej w Sztutowie
 5. Przedszkola w Sztutowie
 6. Sądu Rejonowego w Malborku
 7. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztutowie oraz instruktor terapii uzależnień i współuzależnień w Stegnie.

Funkcjonowanie Zespołu oraz procedury Niebieskiej Karty określają przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury Niebieska Karta oraz wzorów formularzy Niebieska Karta.

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

Przewodniczący Zespołu Interdyscylinarnego, w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, powołuje grupy robocze.

Celem pracy grup roboczych jest:

 1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań;
 4. zwiększenie efektywności podejmowanych działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu.

Czynności wykonywane przez grupe roboczą w ramach procedury:

 1. na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej zaprasza sie osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przy czym należy podkreślić, iż nie dotyczy to dzieci,
 2. członkowie grupy roboczej, w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonują pogłębionej analizy sytuacji rodziny, ustalają indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie w zakresie działania wszystkich podmiotów, realizujących procedurę "Niebieskiej karty",
 3. indywidualny plan pomocy obejmuje ogół działań podejmowanych przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknieta przemocą w rodzinie oraz podmioty realizujące procedurę "Niebieskiej karty", w celu poprawy sytuacji życiowej tej osoby oraz jej rdziny, może on ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknieta przemocą w rodzinie, w szczególności w sytuacji stwierdzenia nowego zdarzenia stosowania przemocy w rodzinie w trakcie działań dokonywanych przez zespół interdyscyplinarny lub grupe roboczą,
 4. przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie grupy roboczej,
 5. członkowie frupy roboczej w obecnosci osoby, wobec której istniej podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, wypełniaja formularz "Niebieska Karta - D",
 6. wszystkie działania, podejmowane w związku z realizacją procedury "Niebieska Karta" są dokumentwane. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty sa przekazywane organow właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego.

Uruchomienie pracy zespołu interdyscyplinarnego może nastąpić w wyniku reakcji na:

 • prośbę rodziców lub innych dorosłych członków rodziny,
 • prośbę dziecka,
 • informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej,
 • informacje uzyskane z placówek oświatowych,
 • informacje od innych służb np. (urzędu pracy, pomocy społecznej, policji, Kościoła, służb medycznych, organizacji pozarządowych).

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzi:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie
ul. Gdańska 55
82-110 Sztutowo
tel. / faks (55) 247-71-09
e-mail: zi-sztutowo@gops-sztutowo.pl

Zgłoszeń dotyczących podejrzenia występowania przemocy można dokonać pod nr telefonu:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie (55) 247-71-09 w godzinach pracy Ośrodka
 • Posterunek Policji w Sztutowie (55) 247-83-06
 • Komenda Powiatowa Policji (055) 246-92-72, (055) 246-92-73, (055) 246-92-22
 • Telefony alarmowe 112, 997
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim (0-55) 247 81 75
 • Niebieska Linia 801 12 00 02
  • pn. - sob. w godz. 8.00 - 22.00
  • nd. i święta w godz. 8.00 - 16.00

Przydatne linki:
http://www.niebieskalinia.pl/
http://www.niebieskalinia.org/
http://www.parpa.pl/
http://www.niebieskalinia.info/
http://www.dziecinstwobezprzemocy.pl/

NASZA PLACÓWKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztutowie

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

tel./fax (55) 247 71 09

e-mail: gops@gops-sztutowo.pl

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny